WEB

Ако пред неколку години се поставуваше прашањето: „дали имате веб страна?“, денес тоа прашање е заменето со прашањето: „која е адресата на Вашата веб страна?“. Сега кога сите информации се бараат преку интернет поседувањето на веб страна не е веќе престж, поседувањето на веб страна станува потреба.

Ви нудиме професионална изработка на веб страна, со исполнување на сите стандарди за изработка, прикажување и функционирање. Вашата веб страница, односно презентацијата на Вашите услуги и производи, ќе биде достапна на интернет мрежата а со тоа и на глобалниот светски пазар, 24 часа дневно, 7 дена во неделата.

КРУШЕВО - ЕТНО ГРАД

http://www.krusevo.mk

ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА Р.МАКЕДОНИЈА

http://www.dprm.gov.mk

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ КОРУПЦИЈА

http://www.dksk.org.mk

БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА НА Р.МАКЕДОНИЈА

http://www.bom.gov.mk

МАКЕДОНСКА ПЛАТФОРМА ПРОТИВ СИРОМАШТИЈА

http://mpps.org.mk

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

http://www.csoo.edu.mk

ИНСТИТУТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“

http://www.ifmc.ukim.mk

ДЕТСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР „КАРПОШ“

http://www.dkckarpos.org.mk

Congres Support Service

http://www.css.com.mk

ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

http://www.dpi.gov.mk

Train GmbH

http://www.train.de

ИКТ КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

http://www.ikt.org.mk

МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД Скопје

http://www.makedonijaturist.com.mk

Gas Lider d.o.o.

http://www.gaslider.rs

ПРАКТИКА МС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

http://www.praktika.com.mk

НУЛТА КОРУПЦИЈА - ТРАНСПАРЕНТНОСТ

http://www.transparency.org.mk

БАЈК СТОП ДОО Скопје

http://www.bikestop.com.mk

ЦИКЛАМА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Гостивар

http://www.ciklama.com.mk

ЛЕСНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

http://www.lesna.mk

ОПШТИНА БУТЕЛ

http://www.opstinabutel.gov.mk

TRENDnet МАКЕДОНИЈА

http://www.trendnet.com.mk

МОВЕНС ДООЕЛ Скопје

http://www.movens.com.mk

ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК “Крсте Мисирков“

http://imj.ukim.edu.mk/

МАГ КОМЕРЦ дооел увоз-извоз Скопје

http://magcommerce.com.mk

СИВА доо Скопје 

http://siva.com.mk/

marjana art

http://marjana.com.mk

СЕФ ДООЕЛ Скопје

http://www.sef-security.com

ЕЛМЕД ДОО увоз-извоз - Скопје

http://www.elmedmk.com.mk

ЛИРА ДОО Скопје

http://www.lira.com.mk

ПАРТНЕР - Агенција за привремено вработување

http://www.partner.com.mk

ДИМИ КОМПАНИ ДООЕЛ Гостивар

http://www.dimi.com.mk

ЈОРД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

http://www.jord.com.mk

ИЗГРАДБА-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

http://www.izgradba-komerc.com.mk

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

http://www.fk.mk

ЕЛМИГО ДООЕЛ Скопје

http://www.elmigo.com.mk

СКАЈШПЕД ДОО експорт-импорт Скопје

http://www.skysped.com.mk

КАНАР 92 ДООЕЛ Скопје

http://www.kanar92.com.mk

ТВOЈ ДOМ ДOOЕЛ Скопје

http://www.tvojdom.com.mk

ВОЈАЏЕР

http://www.voyager.com.mk

ГОЦЕ 2000 ДООЕЛ Скопје

http://www.goce2000.com.mk

ЗГТМХ ЅВЕЗДА

http://www.biodiesel.com.mk

АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид

http://www.alpojo.com.mk

БАНИМЕКС ДOO Скопје

http://www.diplomat.com.mk

ИЛИНА увоз-извоз ДОО Охрид

http://www.ilina.com.mk

и многу други

Сертификати

r-m
kaspersky

Авторизирана продажба

trendnet socomec
kaspersky r-m

Ценовници

ПРЕВЗЕМЕТЕ ГИ НАЈНОВИТЕ ЦЕНОВНИЦИ

Членство

ikt_logo komora
blank